ZarządPREZES: ZBIGNIEW BOCHENEKSkarbnik: Izabela Paluch                              Wiceprezes ds.kulturalnych i społecznych
                                                                         Członek Prezydium : Emilia Żola


                                                                                            Wiceprezes ds. organizacyjnych,                        Wiceprezes ds. sportowych,

Członek Prezydium: Michał Mędryk                    Członek Prezydium Jerzy Krakowski

 

                                                         

      Chorąży sztandaru                                                          Sekretarz

Członek Prezydium: Krzysztof Kralisz                           Członek Zarządu:Adam Szebla

                                                                

Członek Zarządu: Przemysław Wiktor               Członek Zarządu: Józef Prade

 

                                                   


Członek Zarządu: Katarzyna Danuta Dziura       Członek Zarządu: Joanna Madura
Członek Zarządu: Robert Mróz                                               

Członek Zarządu: Wojciech Drozdowski