Grupa wokalno – instrumentalna

                                           

                      Grupa została założona 1 marca 2011 roku. Kierownikiem drużyny jest druhna Emilia Żola,
a instruktorem druhna Jolanta Dudzik. Zajęcia odbywają się w świetlicy „Sokolni".
Jednym z ważniejszych założeń pracy z grupą jest to aby młodzież spędzała wolny czas dobrze bawiąc się przy muzyce będąc zarazem współorganizatorem spotkań.
Kolejnym założeniem jest realizowanie edukacji muzycznej wśród dzieci i młodzieży w formie zajęć pozalekcyjnych. Udział w zajęciach daje możliwość rozwijania uzdolnień muzycznych, kształcenia zainteresowań muzycznych, pomoc w realizowaniu własnych pomysłów twórczych . Ważny też jest aspekt wychowawczy zajęć, w tym kształtowanie postaw patriotycznych, ponadto członkowie grupy kształtują w sobie poczucie odpowiedzialności, systematyczności, świadomego wykorzystania czasu wolnego oraz umiejętność współdziałania w grupie, integrowanie się.
Członkami drużyny są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych ,średnich terenu miasta i powiatu. Grupa wielokrotnie prezentowała swoje umiejętności wokalne, instrumentalne i recytatorskie na koncertach, festynach wieczornicach w Mielcu i w innych miastach .

 

 

 

Prowadząca: Emilia Żola

Opiekun muzyczny: Jolanta Dudzik