Sąd Honorowy


Przewodniczący : Leszek Bochenek

Członek : Kinga Wiktor

Członek: Maria Taraszka


Członek: Kazimierz Mrozik