Sztandar

SZTANDAR 1910

 

Polacy przywiązani są do symboli narodowych, do których zaliczamy między innymi godło, flagę i hymn państwowy.

Bardzo ważnym elementem zachowania tradycji, idei, celów i wartości narodowych jest posiadanie własnego sztandaru. Dążenie do jego posiadania stało się jednym z celów mieleckich sokołów. Gdy liczba członków wzrosła do ponad 200 osób a Oddział TG „SOKÓŁ" Mielec zgromadził odpowiednią sumę pieniędzy postanowiono zakupić własny sztandar.
Niestety nie udało się do dziś ustalić osoby i miejsca, gdzie sztandar ten wykonano.
Na jednej stronie mieleckiego sztandaru wykonanego z białej tkaniny wyszyty był kolorowymi nićmi obraz Matki Boskiej Hetmańskiej, u dołu widniał napis: „Wierni Polsce - Czołem". Po drugiej stronie, na czerwonej tkaninie znajdował się wyszyty białymi i srebrnymi nićmi orzeł biały z koroną i dołem napis: „Tow. Gim. „Sokół" w Mielcu. Na drzewcu pokrytym „gwoździami" ze srebra wbijanymi z okazji zjazdów, zlotów, świąt itp., znajdował się na wierzchołku odlany ze srebra sokół zrywający się do lotu.

 

 
 
 
26 maja 1910 roku odbyło się jego uroczyste poświęcenie. Z tej to okazji odbył się w Mielcu wielki zlot „Sokołów" z zaprzyjaźnionych gniazd. Mieleccy członkowie „Sokoła" uatrakcyjnili go popisami sprawnościowymi oraz sztuką teatralną - widowiskiem „Kościuszko pod Racławicami" w wykonaniu własnego teatrzyku amatorskiego.

 

Sztandar był przechowywany w mieszkaniu aktualnego prezesa w specjalnym pokrowcu, a po przeniesieniu się w 1914r. do willi „Bagatelka" - w kancelarii Zarządu.W latach 1925 - 1939 zaszczytną funkcję chorążego pełnił mistrz stolarski - druh Karol Olszewski.

 

W czasie II wojny światowej i latach powojennych uległo zniszczeniu i zaginęło wiele pamiątek, zapisków i materialnych dowodów istnienia Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Mielcu a wśród nich rzecz najcenniejsza - sztandar. Według nie do końca potwierdzonych informacji został on najprawdopodobniej spalony około 1947r.

 

 

SZTANDAR 2010

 

Od reaktywowania Towarzystwa w dniu 14 marca 2007 roku wśród jego działaczy podczas wspólnych spotkań i rozmów kiełkowała myśl o posiadaniu własnego sztandaru. Zwrócono się więc do członków i sympatyków, zaprzyjaźnionych zakładów pracy i firm o wsparcie finansowe przy projektowaniu, wykonaniu i poświęceniu sztandaru.

Jednocześnie szukano opisów sztandaru Towarzystwa założonego w 1893 roku a także pilnie oglądano sztandary gniazd sokolich, które je już posiadały. Tak powstał roboczy projekt sztandaru z którym udano się do potencjalnego wykonawcy również rekomendowanego przez zaprzyjaźnione stowarzyszenia. Była to Pracownia Haftu Komputerowego „KRISMARG" w Rzeszowie. Po omówieniu warunków wykonania i ceny należało jeszcze kilka dni poczekać na wstępny projekt. Po akceptacji projektu, w KRISMARGU przystąpiono do pracy. Początkiem sierpnia 2010 roku sztandar został przywieziony do Mielca przez ówczesnego Wiceprezesa, druha Tadeusza Tomczyka.

Do skompletowania całości brakowało drzewca sztandaru, który wykonał jeden z mieleckich stolarzy. Głownię sztandaru tj. sokoła zrywającego się do lotu, zakupiono w PTG „Sokół" w Krakowie.

 

 

W dniu 12 września 2010 roku odbyło się uroczyste poświęcenie sztandaru Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „SOKÓŁ 1893" w Mielcu i odsłonięcie pamiątkowej tablicy upamiętniającej 600 - lecie Bitwy pod Grunwaldem wmurowanej na budynku Sokolni.

Poświęcenia sztandaru dokonał kapelan naszego Sokoła ksiądz prałat Stanisław Jurek w Kaplicy pod wezwaniem św. Stanisława Kostki przy ul. Warszawskiej.

W uroczystościach uczestniczyło liczne grono działaczy a także wielu mielczan z przedstawicielami władz samorządowych, na czele z posłanką na sejm RP panią Krystyną Skowrońską. Przybyli Prezesi 9 zaprzyjaźnionych gniazd sokolich z pocztami sztandarowymi. W czasie Mszy Świętej Prezes Związku Towarzystw Gimnastycznych druh Konrad Firlej odznaczył poświęcony sztandar PTG „SOKÓŁ 1893 w Mielcu Legią Honorową Sokolstwa Polskiego.

 

 
 
 
Po przejściu z Kaplicy do Sokolni fundatorzy sztandaru „wbijali" gwoździe z własnymi nazwiskami w przygotowaną specjalną tablicę pamiątkową.
 

 

Swoje gwoździe „wbili" patrząc od lewej do prawej i od góry:

1. dh Władysława SNOPKOWSKA
2. dh dh Emilia i Zbigniew ŻOLA
3. dh Marian TARNAWSKI
4. Robert TOMCZYK - Sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie
5. dh Zbigniew BOCHENEK
6. dh dh Anna i Tadeusz TOMCZYK
7. dh Konrad FIRLEJ - Prezes PTG „Sokół" w Krakowie
8. dh Maria LINIEWICZ
9. dh dh Teodozja i Adam KAMIŃSCY - Prezes „Kadomex"
10. dh Krzysztof KRALISZ - lekarz medycyny
11. Dorota i Marek TOMCZYK - lekarze stomatolodzy
12. dh Marek SZWAKOP
13. dh Alojzy SOJA
14. dh Ewa SZYPER
15. dh dh Maria i Ignacy GRUSZKA
16. dh Stanisław KOWAL - doktor nauk medycznych
17. dh Krystian STACHURA - Zakład „Stalmet"
18. dh Tadeusz WYGODA
19. dh Zbigniew SOJA
20. dh Kazimierz MROZIK
21. dh Jan PRZYGODA
22. dh Jerzy KRAKOWSKI
23. dh Elżbieta SOLARSKA
24. dh Jan SZOBAK
25. dh dh Monika i Tomasz OCHALIKOWIE
26. dh Krystyna PHILIPP
27. dh Alicja LINIEWICZ-BERNAD
28. dh Anna PADYKUŁA
29. dh dh Maria i Janusz KOPECCY
30. dh Edward BRZOSTOWSKI - b. Minister Rolnictwa
31. Zygmunt ŻABICKI - Burmistrz m. Dębica
32. Marek MYSONA - Przedsiębiorca z Dębicy
33. Michał Grzegorz MEDRYK - adwokat
34. Władysław STALA - Prezes Sądu Rejonowego w Mielcu
35. Zygmunt KOŁODZIEJ - Dyrektor MOSiR w Mielcu
36. Krystyna SKOWROŃSKA - Poseł na Sejm RP
37. Jerzy RZEPKA - lekarz medycyny NZOZ Tuszów Narodowy
38. Zbigniew WITEK - Dyrektor ZSZ Nr. 1
39. Czesław STOPA - właściciel Zakładu Mięsnego w Dulczy W.
40. Andrzej STACHURA - właściciel Firmy „STALMET"
41. Józef KARDYŚ - właściciel Firmy Grawerstwo-Wyrób Piecząt.
42. Marek PAPROCKI - Przewodniczący Rady Powiatu
43. dh Adam Marian SZEBLA
44. Józef DĄBROWSKI - Dyrektor Banku Spółdzielczego Mielec
45. Stefan DROZDOWSKI - Zakład Metalowy w Pławie
46. Jerzy STĘPIEŃ - Dyrektor Termoorganiki
47. Maria i Stanisław JEŻOWIE - „STALMET" Wadowice Górne
48. Anna i Piotr SKOCZYLAS - Zakład Budowlany
49. Stanisław JEMIOŁO - właściciel Cukierni w Mielcu
50. Marta i Zbigniew KOŚMIDER - Prezes „SystemData"
51. Paweł DĘBICKI - właściciel Księgarni
52. Renata i Piotr KONIECZNY - Firma „Usługi Przewozowe"
53. Zdzisław BĄK - Dyrektor „POLIMANIA"
54. Tadeusz TURKOT - Zakład Gazyfikacji Bezprzewodowej
55. Józef RYBIŃSKI - Burmistrz Miasta i Gminy Radomyśl W.
56. Zygmunt KRUPA - właściciel „BORIMEX" Borowa
57. Krzysztof MAGURA - Prezes „Termico"
58. Danuta MAJ - Bank Spółdzielczy w Mielcu
59. Maria BŁAŻKÓW - Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
60. Czesław TRZNADEL-Prezes Przedsięb. Robót Melioracyjnych
61. Bogdan ROJKOWICZ - Prezes AWS „Korso"
62. Elżbieta i Jacek KIEŁB - Hotel i Zakład Gastronomiczny
63. Kazimierz PADYKUŁA - Prezes :Formadrew"
64. Józef KRZYWONOS - Prezes Podkarpackiego Zrzeszenia LZS
65. Jan BĄK - Dyrektor Zakładu Budowl.-Instal. „JANTA"
66. Ewa i Kazimierz DZIAŁOWSCY - Zakład BTE Chrząstów
67. Anna i Czesław KOLISZ - Prezes „ANKOL" Chorzelów
68. Edward ZIELIŃSKI - Wiceprezes TARGUM Sp. z o.o.
69. Barbara BIEŃ - Prezes Organizacji Pozarządowych Mielec



POCZET SZTANDAROWY

Chorążym został mianowany przez Zarząd druh Krzysztof Kralisz a członkami pocztu sztandarowego druhowie: Kazimierz Mrozik, Marek Szwakop, Waldemar Rokosz, Józef Śmist.


  Chorąży : Krzysztof Kralisz

                                                                              Członek:Waldemar Rokosz             Członek: Kazimierz Mrozik                       Członek: Marek Szwakop                  

Poczet sztandarowy bierze udział w obchodach Świąt Państwowych jak 3-Maja, 11 Listopada i innych ważnych rocznicach. Poczet prezentował się także na Cmentarzu Orląt we Lwowie i Cmentarzu Żołnierzy Polskich w Zadwórzu na Ukrainie. Brał także udział w uroczystościach w Krakowie, Rymanowie i Tuszowie Narodowym.